רשיונות וביטוחים

חברת משכוכית שרותי הובלות ומנופים הינה בעלת רישיון עסק, רישיון מוביל ונמצאת בפיקוח מנהל משרד הובלה מוסמך וקצין בטיחות בתעבורה.

נהגי החברה עוברים הכשרות והשתלמויות תקופתיים בנושא תעבורה, בטיחות, נהלי עבודה והשמת דגש על כללי בטיחות בזמן עבודה (קסדה,נעלי עבודה וכל האמצעים הקשורים לבטיחות בעבודה).

נהגי החברה מצוידים ברישיונות והתרים המתאימים להפעלת ציוד החברה כמתחייב לפי החוק.

כמו כן לחברה ולעובדיה ביטוח סחורה בהעברה, הניתן להרחבה על פי אופי העבודה וסוג המטען.

טיפול ותחזוקה של צי הרכבים ברמה השוטפת ולפי התקנים המחמירים ביותר.

1-license 2-license 3-license