חברת משכוכית מחזיקה ארסנל גדול ומגוון של רכבים העונים למרבית סוגי ההובלה.